www.eluthu.com
www.eluthu.com

Eluthu.com - தமிழ் இணையதளம் - காதல், நட்பு கவிதைக


எழுத்து.காம் - அழகிய தமிழ் சொர்க்கம் - தமிழ் கவிதைகளுக்கான ஓர் இனிய இணையதளம்.

இங்கு காதல், நட்பு, ஹைக்கூ, கைபேசி, காதல் தோல்வி, வாழ்கை பற்றிய கவிதைகள் அனைத்தும் இனிய தமிழில் இடம்பெற்றுள்ளன.

இது உங்கள் இணையதளம். நீங்கள் சுதந்திரமாக இங்கே உலா வரலாம். உங்கள் கவிதை படைப்புகளைப் பதிவேற்றலாம்.

இந்த இணையதளம் பற்றிய விபரங்களை மேற்படி தெரிந்து கொள்ள எழுத்து.காம் என்ற இணையதள முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழிபோல் இனிதாவ தெங்குங் காணோம்- மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார்